Despre noi

CASA DE AJUTOR RECIPROC A PENSIONARILOR PETRILA a luat fiinţă la data de 16.03.1992 prin încheierea civilă nr.6/PJ/1992 a Judecătoriei Petroşani din dosarul nr.7/1992,prin hotărârea Adunării Generale care a aprobat Statutul de funcţionare;este o organizaţie obştească şi de binefacere,prin asocierea voluntară a pensionarilor,cu caracter privat,de caritate,neguvernamentală,apolitică,non profit,de întrajutorare mutuală,protecţie socială,cu respectarea prevederilor Legii nr.540 din 27 septembrie 2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor si Legii nr.502/2004 privind asociaţiile pensionarilor,pe principiul asociaţiilor prevăzut în Ordonanţa Guvernului cu privire la asociaţii şi fundaţii,nr.26 din 30 ianuarie 2000,aprobată prin Legea nr.246 din 18.07.2005.

C.A.R.P. PETRILA este membră a Federaţiei Naţionale”OMENIA” a Caselor de Ajutor Reciproc ale Pensionarilor din România din data de 02.06.2001,conform solicitării cu nr.6 din 01.06.2001.

Comments are closed.