Ajutoarele rambursabile

Ajutoarele rambursabile –împrumuturile

1) Constituie activitatea principală de ajutor reciproc desfăsurată de asociaţii, ca expresie a coeziunii sociale, solidarităţii,participării active la rezolvarea unor probleme ale membrilor.
2) Împrumuturile se acordă din fondul social constituit pe baza depunerilor de cotizaţii, de către membri.
3) Împrumuturile se acordă membrilor care şi-au achitat la zi toate obligaţiile de plată(cotizaţii, contribuţii) şi au achitat împrumutul anterior.
4) Se acordă pe baza cererii de împrumut şi a documentelor aferente.Membrii nou înscrişi pot solicita împrumut de la data intrării în drepturi , potrivit prevederilor statutului asociaţiei.
5) Valoarea împrumuturilor contractate este determinată de valoarea cotizaţiei depuse de fiecare membru .În practică se acordă un împrumut în cuantum de la 3-4 ori valoarea cotizaţiei ,dar fară a depaşi plafonul maxim aprobat de Consiliul Director .La nivelul anului 2014 ,plafonul stabilit este de 12000 lei.
6) Împrumuturile se restituie , de regulă în 2-24rate lunare.
7) Dobânda aferenta se plateşte anticipat ,la ridicarea împrumutului .Valoarea dobânzilor practicate este variabilă în funcţie de politicile de protecţie socială ale fiecarei asociaţii.(exemplu: în 12 rate -11% dob., 20 rate -17% dob., 24 rate-20%dob).
8) Împrumuturile se acordă cu giranţi, de regulă pensionari.Giranţii pensionari prezintă angajamentul de plată., documentele de identitate şi taloanele de pensie,în original,iar copiile se depun la dosarul de împrumut al titularului.Ca excepţie pot fi folositi giranţi salariaţi , de la care se depun la dosar angajamentele de plata şi in xerocopie documentele de identitate , adeverinţa de salarizare , autentificate de angajator..Numarul giranţilor diferă în funcţie de valoarea împrumutului.
9) Valoarea ratei lunare ce urmează a fi restituită nu va depaşi de regulă 1/3 din venitul titularului.
10) Penalizarile se aplica titularilor de împrumut care intră în pozitia de ,, rău platnici’’, urmând a se aplica şi procedurile de poprire,titularului şi giranţilor.Măsurile de sancţionare nu urmăresc decât respectarea regurilor privind ajutorul reciproc între membrii asociatiei.Acordarea împrumuturilor este reglementată prin statutul asociaţiei care reprezintă cadrul general , precum şi prin metodologii sau norme interne , aprobate de Consiliul Director , care prevad detaliile , inclusiv situaţiile speciale sau excepţiile.

Comments are closed.